CV

Conny Wahlström

Sibeliusgången 50, 8 trp

164 76 Kista

Telefon: +46702403955

 

 Ladda ner CV här som PDF

Profil

Har bred erfarenhet från förändrings/utvecklingsarbete på olika nivåer, från individnivå till Regeringskansliet. Är strukturerad och kreativ, har chefsvana, skapar lätt förtroende för min person och trivs med att bygga nätverk. Tycker om att ha många bollar i luften samtidigt som jag gärna lämnar över till medarbetare.

Helhet och långsiktigt är viktigt när jag bygger upp strategier för utveckling och förändring.  Är engagerad och tydlig ledare som skapar en modig och inkluderande kultur på arbetsplatsen. Har bred kunskap om samhällsutveckling och om beslutsprocesser både kommunalt och nationellt.

Efter många års uppdrag både som politiker och politisk tjänsteman vill jag nu använda mina kunskaper och erfarenheter i ett bredare utvecklingsarbete utanför partipolitiken.

Arbetslivserfarenhet

Kunskapsskolan AB i Sverige

September 2012 – jan 2013 Projektledare
Tidsbegränsat utvecklingsprojekt som syftade till att ta fram och skapa underlag för ett utbildningssamarbete mellan Kunskapsskolan och byggföretaget NCC.

Stockholms stad,  Miljöpartiet de grönas stadshuskansli

Mars 2007 – jan 2012 Kanslichef
Kansliets huvuduppgift var att förbereda miljöpartiets fullmäktige- och nämndledamöter inför politiska ställningstaganden, medie- och kommunikationsarbete. Totalt bestod politikergruppen av ca 160 personer. Kansliet utförde också administrativ service som planering av möten, anordnade av seminarium, kallelser, protokoll mm.Förutom traditionella kanslichefs uppgifter har jag:

 • Utvecklat kansliet till en tydlig och trygg arbetsplats för anställda och politiker genom att stödja och utveckla enskilda medarbetare och grupprocesser.
 • Utvecklat arbetssätt för att uppnå mål i verksamhetsplan och en medveten styrning av resursanvändningen.
 • Skapat samarbetsstrukturer inom stadshuskansliet, och mellan partiets olika nivåer.
 • Coachat politiker och anställda i bl.a. politisk strategi, konkret politiskt hantverksarbete och kommunikationsarbete.
 • Ökat kansliet kunskapsnivå både sakpolitiskt och i mål- och styrsystem som ett led i kvalitetssäkring av politiska förslag.
 • Varit pådrivande i utvecklingen av partiets socialpolitik för Stockholms stad.
 • Förberett och deltagit i förhandlingar med andra partier.
 • Utvecklat partiets syn styrning av kommunens bolag och näringslivsarbete. Var sekreterare för MP ledamöter i flera bolag.

Regeringskansliet

Nov 2002 – sept 2006 Politisk sakkunnig (MP)
Jag var politiskt sakkunnig i socialförsäkringsfrågor, ohälsa i arbetslivet, jämställdhet/diskriminering och socialtjänstfrågor.Min arbetsplats var på Finansdepartementet med uppgiften att få gehör för grön politik. För detta arbete krävdes det en stor verktygslåda som bestod i sakpolitisk kunskap, kunskap om beslutsprocesserna i regeringskansliet, förhandlingskunskap, kunskap om miljöpartiets politik och hur förankringsarbete går till. Inte minst behövdes det social kompetens för att kunna påverka i samarbetsgrupper, kommunicera med partiets ledamöter och bygga kontaktnät med viktiga samhällsaktörer.

Östersunds kommun

Januari 1999 – okt 2002 Kommunalråd (MP)
I samarbete med S, V och MP bildades en politisk majoritet i Östersundskommun. Som kommunalråd var jag partiets representant i kommunledningen samt kommunens politiskt ansvarige för barnfrågor, folkhälsa, jämställdhet/diskriminering, IT frågor och infrastrukturfrågor.Mitt fokus var främst:

 • Jämställdhetsfrågorna drevs framåt, bl.a. utförde vi kommunens första lönekartläggning samt ordnade bl.a. en stor konferens om män och jämställdhet.
 • Som ett led i folkhälsoarbetet ledde jag arbete med framtagandet av ett idrottspolitiskt program för kommunen.
 • Satte arbetet med barnkonventionen på den politiska dagordningen, främst barn och ungdomars inflytande.
 • Samarbete i Norrlandslänen för att få samsyn på utvecklingsbehoven av infrastruktur. Detta genom att bilda föreningen Norrtåg, där jag var ledamot i arbetsutskottet.

Miljöpartiet de gröna, riksorganisationen

November 1997 – okt 1999 Sammankallande/ordförande för partistyrelsen och arbetsutskott
Uppdraget innebar att leda det partiinterna arbetet främstPartistyrelsen och arbetsutskottet.

Jag bidrog främst till att:

 • Påverka partiets interna arbete till att bli en professionell organisation med tydliga strukturer både för medlemmar och anställda.
 • Planera och leda riksvalrörelsen 1998 samt EU parlamentsvalet 1999.
 • Hantera och bidra till att lösa konflikter i lokalavdelningar och riksnivå. Ledde partiets mediekrishanteringsarbete.

 

Östersunds kommun – missbruksenheten

November 1995 – nov 1997 Socialsekreterare
Jag arbetade med uppsökande motivations- och utredningsarbete för personer med narkotikamissbruk. Upprätta behandlingsplaner och följa upp placeringar på behandlingsinstitutioner.

Bräcke kommun

Oktober 1991 – juli 1994 Socialsekreterare/fältassistent
Tjänsten var delad 50% handlägga ekonomiskt bistånd och 50% som fältassistent inriktat på förebyggande ungdomsarbete.Jag bidrog med att:

 • Skapade samarbeten mellan skola, fritidsgård, polis och föreningsliv.
 • Planera och delta i skolans sex- och samlevnadsundervisning samt drogförebyggande arbete.
 • Utveckla ungdomars inflytande genom att bl.a. bidra till att ett ungdomsråd upprättades.

Frösö behandlingshem

Juni 1991 – september -91 Vikarierande kurator
Jag var behandlingsansvarig för personer som var tvångsintagna för behandling enligt LVM. Handledde behandlingspersonal, behandlings- och motivationssamtal med intagna klienter samt behandlingsplaneringar.

Stiftelsen Solvang Gård – Åmot, Norge

Augusti 1989 – februari -91 Daglig leder
Solvang Gård var ett mindre behandlingshem för ungdomar med kontaktstörningar och missbruksproblem. Jag ansvarade för den dagliga driften. 

Stor-Elvdal kommune, Norge

September 1988 – mars -89 Vikarierande Socialkonsulent
Pedagogisk, psykologisk tjenste, en resurs för att stödja barn och ungdomar som behövde extra stöd.Förutom handledning av skolpersonal och stödjande arbete för enskilda barn och ungdomar bidrog jag främst med att införa och använda metoden ”Nätverksterapi” för att skapa förändringar för barn som for illa.
Maj 1985 – februari -88 Kurator och chef på socialkontor
Socialkontoret ansvarade för äldreomsorg, omsorgen för funktionshindrade, barnomsorg, samt individ och familjeomsorg. Socialkontoret var bemannat med socialkurator (socialsekreterare), en socialchef samt två assistenter. Dessutom ansvarade kontoret för personal anställda i barnomsorgen och äldreomsorgen m.fl. verksamheter. I augusti 1986 bytte jag roll från socialkurator till socialchef.Förutom det vanliga löpande arbetet på socialkontoret arbetade jag med:

 • Utveckling av barnomsorgsverksamheten.
 • Utbyggnad och utveckling av äldreomsorgen bl.a. planerades och uppfördes ett nytt äldreboende.
 • Utvecklade det förebyggande barn och ungdomsarbetet.

 

Utbildning & kurser

Dahlströms & partnersMaj 2009

 

UGL (Utbildning grupp och ledarskap) 
Högskolan i Östersund1979 – 1983

 

Social linje 130 högskolepoäng (socionomutbildning), ej C uppsats.
Övrigt  Har genom mitt arbetsliv deltagit i ett stort antal vidareutbildningar både som anställd och politiker.

Övriga meriter

Datorkunskaper

 • Officepaketet – mycket van användare
 • Användare av applikationer både Mac OS X Lion och Windows

 

Språk

 • Svenska modersmål
 • Engelska flytande
 • Spanska grundläggande

 

Ideellt arbete

 • Ledamot och senare v. ordf. i styrelsen för riksorganisationen Män för Jämställdhet, 2006 – 2011
 • Ledamot i miljöpartiet de grönas jämställdhetskommitté, 2008 – 2010.
 • Ledamot av miljöpartiets de grönas partistyrelse under tiden1995 – 2000.
 • Högskolans studentkår Östersund, styrelsearbete, 1981
 • Deltagit i utvecklingsarbetet i The Gambia, West Africa, under 90-talet både praktiskt och som samarbetspartner åt andra.
 • Fredsrörelsen under 80-talet
 • Scoutrörelsen fram till 1980

 

Personligt

Reser gärna när tillfälle ges för att uppleva och lära av andra kulturer. Har bl.a. varit i Mexiko under flera perioder.Tränar regelbundet för att hålla mig i form antingen i ett gym, simhall eller på cykel.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 840 andra följare